ШАНОВНИЙ ВІДВІДУВАЧ САЙТУ!

       Як відомо, діяльність громадських об'єднань суб'єктів господарювання - це конкретна підтримка і розвиток підприємництва в цілому по Україні, а також дієвий вплив на владу в тих питаннях, що стосуються функціонування та розвитку бізнесу у державі. Дієвість такої підтримки, звісно, вимірюється не лише кількістю суб'єктів підприємництва в тому чи іншому регіоні, а тим, настільки вільно і прозоро вони можуть займатися підприємницькою діяльністю.

      Я, глибоко переконаний у тому, що громадські об'єднання - реальна сила, яка допомагає підприємцям зорієнтуватися та певною мірою виконує багато функцій, які лише декларує держава.

     Враховуючи вищенаведене, 17 квітня 2009 року було створено Місцеву громадську організацію «Асоціація КИЇВ-МАФ», що діє на території  міста Києва.

    МГО «Асоціація КИЇВ-МАФ» є незалежною, добровільною, неприбутковою, місцевою громадською організацією, яка створена для задоволення та захисту законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів у сфері підприємництва своїх членів.

     У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", Цивільним Кодексом України, чинним законодавством України та Статутом Організації .

                 Основною метою діяльності  Організації є:

 1. Об'єднання зусиль підприємницьких, громадських та інших організацій і об'єднань та окремих суб'єктів господарювання, що здійснюють  свою діяльність в тимчасових спорудах (ТС) або малих архітектурних формах (МАФ) у м. Києві для врегулювання проблемних питань, що виникають у підприємців у зв'язку з недосконалістю нормативних актів України  та неможливості реалізації своїх основних прав через відсутність механізмів їх реалізації при здійсненні підприємницької діяльності.
 2. Забезпечення правового захисту законних прав та інтересів членів Асоціації при здійсненні підприємницької діяльності.
 3. Організація дій спрямованих на  формування правових відносин і принципів взаємодії владних, підприємницьких та громадських структур, органів місцевого самоврядування для ефективного впливу на цивілізований та прозорий розвиток торгівельної інфраструктури у МАФ, ТС міста Києва.

 

      Для реалізації своєї мети Місцева громадська організація «Асоціація Київ-МАФ» ставить наступні завдання:

 

 1. Організація ефективної системи взаємодії підприємницьких, громадських та інших організацій і об'єднань та окремих суб'єктів господарювання, що здійснюють  свою діяльність в тимчасових спорудах (ТС) або малих архітектурних формах (МАФ) у м. Києві з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 2. Використання кадрового, наукового та творчого потенціалу для розроблення шляхів по врегулюванню проблемних питань, що виникають у підприємців у зв'язку з недосконалістю нормативних актів України при здійсненні підприємницької діяльності в м. Києві.
 3. Пошук дієвих шляхів, механізмів реалізації підприємцями своїх прав при здійсненні господарської діяльності.
 4. Розповсюдження інформації стосовно діяльності, якою займається Організація, через печатні та електронні ЗМІ, а також іншими законними шляхами, з метою інформування громадськості м. Києва та членів Організації.
 5. Проведення семінарів, круглих столів, інших заходів з підприємцями, членами Організації для вирішення актуальних проблемних питань.
 6. Збір та аналіз інформації про фактичний стан справ у сфері підприємництва, пов'язаного з функціонуванням ТС, МАФ міста Києва.
 7. Розробка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність, малого та середнього бізнесу м. Києва.
 8. Проведення разом з місцевими органами влади, громадськими організаціями, фондами, господарськими організаціями та іншими структурами практичної роботи по створення умов щодо нормального функціонування ТС, МАФ на території м. Києва.
 9. Створення координаційного центру з надання правової допомоги, консультативних послуг підприємцям, членам Асоціації.

 

       Таким чином, якщо Вам набридла щоденна боротьба з хабарниками, продажними чиновниками, тіньовими оборудками та основним Вашим прагненням є здійснення власного бізнесу у ТС, МАФ міста Києва на  прозорих та правових засадах, та враховуючи, що саме Ваша підтримка може бути вирішальною у боротьбі з існуючою системою, запрошуємо Вас, приєднатися до громадської організації «Асоціація Київ - МАФ».

Голова правління    МГО "Асоціація Київ-МАФ"